Zamknij

TA STRONA UŻYWA COOKIE.


§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

1. Właścicielem serwisu ze sklepem internetowym www.taniebhp.com jest DRAWKO BHP z siedzibą w Żyrardowie ul. 1-go Maja 104 
tel. 792 929 024
2. Sklep internetowy dedykowany jest dla wszystkich, którym jest bliska
bezpieczna praca w dalszej części KLIENTEM.
3. Do złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie formularza znajdującego
się na stronie sklepu.
4. Zarejestrowanie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych
(Dz.U. Nr 133, poz 883), która gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
5. Założenie konta oznacza zaakceptowanie postanowień tego regulaminu, który dotyczy każdej z form składania zamówienia - paragraf 2 pkt.1.
6. Podanie w formularzu rejestrowym adresu e-mail, jest jednoznaczne
z wyrażeniem zgody na otrzymywanie korespondencji handlowej droga elektroniczną.
7. Na towary znajdujące się w ofercie sklepu internetowego, DRAWKO nie udziela gwarancji jakości  (art.577 kc), chyba ze zostało to wyraźnie podane przy opisie produktu.

§ 2
REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia są przyjmowane wyłącznie od osób i firm które wypełniły formularz.
a) złożenie zamówienia na stronie sklepu internetowego www.taniebhp.com
2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
Zamówienia złożone w sobotę po godz 13.00 oraz niedziele i święta
będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym.
3. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do soboty (godz. 13.00) wyłączając święta.
4. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone telefonicznie lub drogą elektroniczną. Zamówienia, których nie uda sie potwierdzić w ciągu 2 dni roboczych nie będą realizowane - zostaną anulowane.
5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, DRAWKO skontaktuje się
z KLIENTEM w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji zamówienia.
6. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu, które zostało potwierdzone, anulować je - jedynie telefonicznie, dzwoniąc do Biura Obsługi Klienta pod numer  792 929 024.
7. Towar zamówiony, który został wysłany na adres KLIENTA nie może być anulowany.

§ 3
DOSTAWA

1. Zamówione produkty dostarczane są do KLIENTA przez przedstawicieli firm spedycyjnych - Transport.
2. Do zamówień złożonych do godziny 15.00 i dla których nie ma żadnych przeszkód celem realizacji zamówienia towary zostaną wysłane:
a) jeszcze w tym samym dniu roboczym.
b) w przypadku przedpłaty za zamówiony towar - wysyłka następuje niezwłocznie po otrzymaniu środków pieniężnych na konto bankowe DRAWKO w wysokości 100% zamówienia.
3. Zamówienia złożone po godzinie 15.00 będą traktowane jak zamówienia, które wpłynęły dnia następnego.
4. Czas realizacji zamówienia jest to czas jaki upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględnione są tu tylko dni robocze.
5. W przypadku nagłego wzrostu zamówień lub innych okoliczności uniemożliwiających szybką realizację zamówienia, czas realizacji zamówienia może sie wydłużyć. DRAWKO nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe
z późniejszej realizacji zamówienia.
6. Termin realizacji przesyłki to czas wysyłki (max do 48h ) + czas dostawy
(max do 24h).
7. Istnieje możliwość wysyłki towaru inną firmą spedycyjną wskazana przez KLIENTA - w tym przypadku KLIENT osobiście zleca odbiór przesyłki do realizacji.
8. Możliwy jest własny odbiór towaru z magazynu DRAWKO, mieszczącego
się w Żyrardowie w godzinach od 8,00 do 17,00 w dniach roboczych, po uprzednim uzgodnieniu  telefonicznym pod numerem:  792 929 024.

§ 4
PŁATNOŚCI

1. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu - faktura Vat .
2. Płatności można dokonać za pobraniem (płatność jest dokonywana u kuriera firmy spedycyjnej) lub dokonać przedpłaty na konto.
3. Na wyraźne życzenie KLIENT może otrzymać fakturę PRO-FORMA, na podstawie której może dokonać przedpłaty.
4. Koszty transportu pokrywane są:
a) przez Klienta przy jednorazowym zakupie do kwoty 4500 zł netto.
b) przez DRAWKO jeżeli wartość jednorazowego zakupu wynosi powyżej 5.000 zł.
5. Wszelkie dodatkowe koszty transportu powstałe z tytułu np. braku odbiorcy
w trakcie dostarczenia przesyłki, nieodebrania towaru spowodowanym brakiem
środków płatniczych w przypadku "płatności za pobraniem" itp. - ponosi KLIENT.
6. W przypadku gdy towar, na który zostało potwierdzone zamówienie
nie zostanie odebrany i zwrócony do DRAWKO - koszty transportu i zwrotu pokrywa KLIENT.

§ 5
ZWROTY

1. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych pomiędzy DRAWKO i przedsiębiorcami, chyba że przy produkcie napisano inaczej.
2. KLIENT może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie
bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki.
Jest to możliwe tylko wówczas gdy towar nie nosi znamion użytkowania.
Towary muszą być zwracane w oryginalnym opakowaniu , które również nie może być uszkodzone.
3. Po weryfikacji stanu odesłanego towaru, zwrot gotówki następuje przelewem
na podane przez Państwa konto bankowe w terminie 3 dni licząc od daty otrzymania podpisanej faktury Vat za zwrócony towar.
4. Koszt dostarczenia przesyłki do Państwa nie jest zwracany i będzie potrącony
od całkowitej kwoty pobrania.

§ 6
REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu
oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności  przedstawiciela firmy spedycyjnej. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie protokołu szkody.
2. Za braki towarów, które zostaną stwierdzone bez obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej DRAWKO nie ponosi odpowiedzialności.
3. Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady techniczne konieczny jest kontakt .Jednocześnie należy przesłać na piśmie zgłoszenia reklamacji, w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis stwierdzonej wady oraz adres zwrotny z nazwą firmy, imieniem i nazwiskiem, numerem telefonu osoby upoważnionej do reprezentowania firmy.
4. Reklamowany towar musi być przesłany do nas czysty, w przeciwnym wypadku
zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.
5. Podstawa przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.
6. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania - dostarczenia uszkodzonego towaru do siedziby firmy.
7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa KLIENT.

§ 7
POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. DRAWKO w sposób szczególny dba o poufność i ochronę danych osobowych.
Pozyskiwanie i przechowywanie wszelkich danych osobowych odbywa sie zgodnie
z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,poz 883).
2. Dane Klienta wykorzystywane są do realizacji zamówień oraz celów informacyjnych.
3. Klient ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych ze zbioru danych DRAWKO, żądanie takie powinno być zgłoszone drogą elektroniczną lub na piśmie.

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób
i zasady składania zamówień.
2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania sie z jego treścią Regulaminu
i związany z jego postanowieniami.
3. Katalog produktów na stronie www.taniebhp.com stanowi informacje handlową
i nie może być uznawany za ofertę w rozumieniu art.66 ust.1 Kodeksu Cywilnego
4. Ceny towarów prezentowanych w sklepie internetowym DRAWKO
podane są w walucie polskiej PLN. Dla prezentowanych produktów podano
odpowiednią cenę brutto. Przeglądając zamówienie (koszyk) podano cenę netto,
odpowiedni podatek VAT i cenę brutto do zapłaty. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5. Prezentowane ceny są cenami detalicznymi w celu uzyskania cen hurtowych prosimy o kontakt.
6. DRAWKO zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży.
7. Zdjęcia produktów zamieszczonych w serwisie mogą nieznacznie
odbiegać swoim wyglądem od oryginału.
8. Nie ponosimy odpowiedzialności za straty powstałe z wadliwego działania serwisu, a także za straty powstałe w wyniku wykorzystania zawartych w serwisie informacji i danych.
9. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu prosimy kierować na adres DRAWKO
oraz na adres e-mailowy drawko@tlen.pl
10. DRAWKO zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
11. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych.